ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการประกอบ + ติดตั้ง รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA รุ่นเก็บหญ้า

 สามารถรับชมรีวิวและคลิป เกี่ยวกับการใช้งาน รถตัดหญ้า 4 ล้อสนามได้จาก ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ 

1.รีวิวสาธิตการประกอบ + ติดตั้ง รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม ชนิดมีถุงเก็บหญ้า 
         เครื่องยนต์ HONDA GXV160

2.รีวิวสาธิตการล้างคาร์บูเรเตอร์ รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม ชนิดมีถุงเก็บหญ้า 
         เครื่องยนต์ KACHI 5.5 แรงม้า

3.รีวิวสาธิตการล้างคาร์บูเรเตอร์ รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม ชนิดมีถุงเก็บหญ้า 
        เครื่องยนต์ HONDA GXV160
  
4.รีวิวสอนการสตาร์ทเครื่องยนต์รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม
         เครื่องยนต์ HONDA GXV160 แบบ ชิว ชิว

5.รีวิวสาธิตการสตาร์ทเครื่องยนต์ ของรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม ติดตั้ง
        เครื่องยนต์ KACHI 5.5 แรงม้า
 

 รีวิวสาธิตวิธีการประกอบ + ติดตั้ง  รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 5.5 HP รุ่นเก็บหญ้า

**คำแนะนำ** ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดและปฏิบัตตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน**

    ควรตรวจสอบสภาพน็อตยึดใบมีดตัดหญ้า ให้อยู่ในสภาพดี ไม่บิดงอ หรือมีรอยร้าว และ ตรวจสอบและขันยึด
    น็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย กรุณาอย่าละเลยการตรวจสอบ 

   *** กรุณาศึกษาสัญลักษณ์เตือน ที่ชี้แจงอยู่กับตัวรถตัดหญ้าก่อนการใช้งาน *** 

รถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 5.5 HP รุ่นเก็บหญ้า

   

** เทคนิคเพิ่มเติม ** การดูแลรักษา รถตัดหญ้า รุ่นมีถุงเก็บหญ้า

1. เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรล้างทำความสะอาดเศษดินและเศษหญ้าหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง โดยวิธีการดังนี้ ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นตัวลง หลังจากนั้น กดที่ด้ามจับเพื่อให้ตัวรถยกหงายขึ้น และใช้สายยางฉีดน้ำเข้าใต้ตังถังรถเพื่อชำระล้างเศษดิน และ เศษหญ้าออกจากตัวรถ ช่วยลดการผุกร่อนได้ 

** ข้อควรระวัง ** ระวังอย่าฉีดน้ำโดนเครื่องยนต์ขณะเครื่องยนต์กำลังร้อน อาจทำให้ตัวเครื่องยนต์เสียหาย และ แตกร้าวได้

2. เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะเวลา และ ควรใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน  
 

วิธีประกอบรถตัดหญ้า 21 นิ้ว HONDA GXV160 ชนิดมีถุงเก็บหญ้า 

** STEP BY STEP **
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบมีดังนี้ 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 

1. วางเครื่องยนต์ HONDA GXV160 ลงบนตัวรถตัดหญ้า โดยพยายามให้รูด้านล่างตรงกับรูของตัวรถตัดหญ้า ดังรูป 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160    

2. เพื่อความสะดวกในการขันน็อต ให้ปรับระดับความสูงในการตัดหญ้าให้อยู่ระดับสูงสุดจะส่งผลให้ตัวรถลอย ขึ้นจากพื้น ทำให้มีพื้นที่เหลือมากพอที่จะสอดมือเข้าใต้ตัวถังรถ จากนั้น ใส่น็อตตัวผู้พร้อมแหวนสปริงให้มา โดยใส่จากด้านล่างของตัวรถตัดหญ้าใช้มือขันน็อตพอตึงมือ   

 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

3. หงายตัวโครงรถตัดหญ้าขึ้นในแนวตั้ง พร้อมทั้งขันน็อตทั้งหมดจากข้อ 2 ให้แน่น ดังรูป

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

  4. ใส่ลิ่มวงเดือนลงในช่องใส่ลิ่มที่อยู่บนเพลาเครื่องยนต์ โดยวิธีการใส่ลิ่มให้ด้านที่หันมาทางปลายเพลากดลง ลึกลงไปในร่องใส่ลิ่ม ดังรูป 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

5. ใส่ชุดดุมประกับยึดใบมีด เข้ากับตัวเพลาของเครื่องยนต์โดยให้ร่องที่ไสตรงกับลิ่มที่เราใส่

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

  6. ใส่ใบมีดเครื่องตัดหญ้า เข้ากับชุดดุมประกับยึดใบมีด โดยให้ด้านที่กระดกขึ้นอยู่ด้านบน ตามรูปแล้วขันให้   แน่น  เทคนิค การขันใบมีดให้ใช้ผ้าหนา จับที่ตัวใบมีด จากนั้นจึงใช้กุญแขขันน็อตให้แน่น 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

7. ประกอบด้ามตัวสั้นเข้ากับตัวรถตัดหญ้า โดยใส่หูยึดด้ามไว้ด้านในสุด ดังรูป

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

  8. ประกอบชุดฝาปิดเซฟตี้ด้านหลัง 
          -  เริ่มจาก ใส่เพลาเหล็กเข้ากับหูยึดด้าม ตามรูป   

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

-  ใช้ไขควงงัดสปริงอันแรกขึ้นมาค้ำกับตัวถังรถไว้ จากนั้นทำเหมือนกันกับสปริงตัวที่สอง  

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160
-  จากนั้นใส่เพลาอีกด้านหนึ่งเข้ากับหูยึดด้าม และแบ่งเพลาที่โผล่ออกมากจากหูยึดด้ามทั้งสองด้าน 
     ให้เท่ากัน และดันพลาสติกใส่ที่อยู่ในเพลา ให้ติดกับหูยึดด้ามทั้งสองข้าง

  การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

9. ประกอบด้ามตัวบนเข้ากับด้ามตัวสั้น พร้อมขันน็อตล็อคพลาสติกให้แน่น

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 

10. ติดตั้งชุดสายคันเร่งเข้ากับเครื่องยนต์        

 -  ดันคันโยกคันเร่งให้อยู่ตำแหน่ง SLOW ( ตำแหน่งเร่งเบาสุด)  
 -  ให้สอดปลายสายคันเร่งอีกด้านหนึ่งเข้ากับตัวเร่งเครื่องยนต์ และคลายตัวล็อคสายคันเร่งของเครื่องยนต์ด้วยไขควงแฉก

 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 
     - ยึดตัวล็อคสายคันเร่งของเครื่อง ทับที่สายคันเร่งโดยให้ตัวล็อคสายคันเร่งกดทับปลอกสายคันเร่งตรง 
           บริเวณเหล็กพอดี จากนั้นขันน็อตล็อคให้แน่น

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 

11.  ประกอบลิ้นป้องกันหญ้าร่วงพื้น เข้ากับตัวโครงของถุงเก็บหญ้า กรุณาสังเกตุการพับของเหล็ก โดย ต้องใส่ให้ถูกต้องตามรูป และใส่น็อตทั้ง 3 ตัว พร้อมทั้งขันน็อตล็อคให้แน่น โปรดตรวจเช็ค หากท่าน 
       ขันน็อตแน่นแล้ว แผ่นลิ้นป้องกันหญ้าร่วงพื้นจะต้องสนิทกับตัวโครงของถุงเก็บหญ้า ** หมายเหตุ ** หากท่านขันน็อตแผ่นลิ้นป้องกันหญ้าร่วงพื้นไม่สนิท จะมีอาการเวลาท่านตัดหญ้าแผ่นลิ้น 
       ป้องกันหญ้าร่วงพื้นจะขูดกับพื้นดินทำให้เข็นรถตัดหญ้าไม่ไป

 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

12.  ประกอบตัวถุงเก็บหญ้าเข้ากับตัวรถ โดยใช้มืออีกข้างเปิดฝาพลาสติกเซฟตี้ขึ้น และใช้มืออีกข้างยก 
        ถุงเก็บหญ้าโดยให้ใส่ขอเกี่ยวให้สนิทกับเพลา ดังรูป 


      **  หากถอดถุงเก็บหญ้าออกขณะนำเศษหญ้าในถุงไปเททิ้ง
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นพลาสติกเซฟตี้ ได้ปิดดีดเข้ากับท้ายของรถตัดหญ้าสนิทดีแล้ว เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุด กรุณา
           ยอดสละเวลาดับเครื่องยนต์ ก่อนถอด 
 

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 การประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160

** เสร็จขั้นตอนการประกอบรถตัดหญ้า  **

กลับสู่ด้านบน 

 dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่