ReadyPlanet.com
dot dot
รีวิววิธีใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1


สามารถรับชมรีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 ตามลิงค์ หัวข้อด้านล่างนี้
  
1.รีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 เบื้องต้น
  2.รีวิว "ท่าทางการยืนสตาร์ทเครื่องยนต์ รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 อย่างถูกต้อง
  3.รีวิวเทคนิคการเปลี่ยนโฟมมือจับด้ามรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน  
  4.รีวิวการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทู อิน วัน
           เครื่องยนต์ KACHI ด้วยตนเอง

  5.รีวิวิธีการเปลี่ยนใบมีดรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน 
  6.เทคนิคตรวจเช็คอาการเสีย ของเครื่องยนต์ 
           HONDA GXV160 และแก้ไขด้วยตนเอง 
  7.รีวิวการเปลี่ยนชุดคันเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้ารุ่น มินิ 2 IN 1 
  8.รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1
  9. รีวิวการเปลี่ยนสายพานรถตัดหญ้ารุ่นมินิ 2 IN 1 
10.รีวิวการถอดประกอบ ชุดคอรถตัดหญ้ามินิ 2 IN 1 
11.รีวิวสาธิตการเปลี่ยนและติดตั้งชุดตลับเร่งเครื่องยนต์ 
          
รถตัดหญ้า มินิ 2 IN 1 เครื่องยนต์ HONDA GXV160 
12.รีวิวสาธิตวิธีการเปลี่ยนเชือกสตาร์ทดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ 
          รถตัดหญ้า 4 จังหวะ ตรา KACHI

13.รีวิวการล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ KACHI จากสาเหตุนมหนูอุดตัน

 

การใช้งาน รถตัดหญ้า มินิ ( รุ่น 2 อิน 1 ) TWO IN ONE
เพื่อหลีกเลี่ยง และ ลดการบาดเจ็บ กรุณาอ่านคู่มือ และทำความเข้าใจกับการใช้งาน ก่อนการใช้งานจริง 

 

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1  รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1

รีวิวการตัดหญ้า ด้วยสายเอ็น ณ. สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยศิลปกร 
วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
 


 

ทดสอบการใช้งาน นำเครื่องตัดหญ้ารุ่นมินิ 2 IN 1 ไปถวายวัดบ้านโดน 
อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 
  

 

ทดสอบการใช้งานตัดหญ้า ณ. สนามฟุตบอลใหญ่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขต บางนา
 

    


          รุ่นเครื่องยนต์

KC160

เครื่องยนต์แบบ

ลูกสูบเดียว , ระบายความร้อนด้วยอากาศ , 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบ

160 cc ( ซม3 )

แรงม้าสูงสุด

5.5 HP ที่ 3,000 รอบต่อนาที

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

330 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ( 220 กรัม / แรงม้า-ชั่วโมง )

ระบบระบายอากาศ

พัดลมดูดอากาศ

หัวเทียน

F6RTC

กรองอากาศ

กึ่งเปียกกึ่งแห้ง

กาวานา

แบบแรงเหวี่ยงหนีศูยน์

ระบบจุดระเบิด

ทรานซิสเตอร์-แมกนีโต

คาบูเรเตอร์

แบบแนวนอน ปีกผีเสื้อ

ระบบหล่อลื่น

แบบวิดสาด

ความจุน้ำมันเครื่อง

0.50 ลิตร

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

0.9 ลิตร

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

น้ำมันเบนซิน 95 หรือ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 

ระบบสตาร์ท

รีคอยล์สตาร์ท

 

 ส่วนประกอบของรถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

 

     1. Handle   ( ด้ามจับเข็น )   

     2. Rope Guide   ( ตัวยึดบังคับตำแหน่ง เชือกดึงสตาร์ท )   

     3. Gasoline Engine    ( เครื่องยนต์ เบนซินอเนกประสงค์ )   

     4.  Handle Pivot   ( ตัวยึดด้าม )   

     5.  Trimmer Head Drive Lever    ( คันเร่งปรับความเร็วรอบหัวตัดหญ้า )   

     6.  Throttle Contorl Lever ( คันเร่งรอบเครื่องยนต์ )  

     7.  Handle Adjustment Knob ( ตัวปรับระดับความสูงของด้ามจับ ) 

     8. Head Cutting Set   ( ชุดคอรถตัดหญ้า )   

               ส่วนประกอบของรถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

  

 

           1.       Start Lever   (  คันล็อคตัวความเร็วรอบหัวตัดหญ้า  )

           2.       Trimmer Head Drive Lever   ( คันเร่งปรับความเร็วรอบหัวตัดหญ้า )

           3.       Primer Buttom   ( ปั้มส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ คาบูเรเตอร์ )

           4.       Throttle Contorl Lever  ( คันเร่งรอบเครื่องยนต์ )

           5.       Recoil Starter Handle ( ชุดจับดึงสตาร์ท )

           6.       Shiel Edge Guard ( ชุดป้องกันการกระเด็นของเศษ )

           7.       Trimmer Line  ( ชุดสายเอ็นตัดหญ้า )

           8.       Wheels ( ชุดล้อตันรถตัดหญ้า )

 

  การตรวจสอบก่อนการใช้งาน  
(
PRE OPERATION  CHECK )
 
การเตรียมความพร้อมของเครื่องยนต์
 ( ENGINE  PREPARATION )
 

  ** หมายเหตุ **
1.  เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายของเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบน้ำมันเครื่อง ก่อนการสตาร์ทใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากขณะขนส่ง เครื่องยนต์จะไม่มีน้ำมันเครื่องบรรจุอยู่
2.       น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้ คือ น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ( SAE30 ) 


**วิธีการเติมน้ำมันเครื่องยนต์ ครั้งแรก** 

      รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

           1.       ก่อนการเติมน้ำมันเครื่องทุกครั้ง ควรให้รถตัดหญ้าอยู่ในพื้นที่ราบเท่านั้น
           2.       หมุนตัววัดระดับเติมน้ำมันเครื่องออก ( Oil Fill Cap / Dipstick )
           3.       ใช้อุปกรณ์ กรวยเพื่อลดการ หกของน้ำมันเครื่องยนต์
           4.       อย่าเติมน้ำมันเครื่องจนเกินกว่าที่กำหนดไว้ ในคู่มือ                     


 วิธีตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์ที่เหมาะสม
( TO CHECK THE OIL LEVEL AND FILL TO PROPER LEVEL ) 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

   

1.       ก่อนการเติมน้ำมันเครื่องทุกครั้ง ควรให้รถตัดหญ้าอยู่ในพื้นที่ราบเท่านั้น 
2.       หมุนตัววัดระดับเติมน้ำมันเครื่องออก ( Oil Fill Cap / Dipstick )
3.       เติมน้ำมันเครื่องยนต์โดยใช้ อุปกรณ์กรวย
4.       เช็ดก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง ด้วยผ้าที่แห้ง และ สะอาด
5.       เสียบก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์กลับที่เดิม โดยไม่ต้องหมุนเกลียวลง
6.       เติมน้ำมันเครื่องให้ถึงระดับ บนสุดที่ ( UPPPER LIMIT ) ตามรูป Figure 3
7.       เมื่อเติมน้ำมันเครื่องมาถึง ขีดล่างของก้านวัด ( LOWWER LIMIT ) ให้ค่อย ๆ เติมน้ำมันอย่างช้า ๆ  
       จนกระทั่งถึงขีดระดับบนสุด  ** อย่าเติมน้ำมัน ล้นเกินระดับบนสุด เครื่องยนต์อาจเสียหายได้ **
8.       ใส่ก้านวัดน้ำมนเครื่อง พร้อมทั้งขันให้แน่น
9.       เช็ดทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่อาจหก หรือกระเด็นจากการเติมน้ำให้หมด

  **หมายเหตุ**
      ขณะเติมน้ำมันเครื่องควร เสียบก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องบ่อย ๆ เพื่อเช็คจำนวนระดับน้ำมันเครื่อง   
 

              วิธีเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
     ( FILLING TANK )

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

1.       เครื่องยนต์น้ำใช้น้ำมัน เบนซิน 91 ( ห้ามเติมน้ำมันผิดประเภท การใช้งาน )
2.       ทำความสะอาด บริเวณรอบ ๆ ฝาถังน้ำมัน เพื่อเตรียมพร้อมเติมน้ำมัน และ
3.       หมุนเกลียวคลายฝาถังน้ำมันอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกัน ซีลพลาสติกด้านในชำรุด และวางฝาถังน้ำมันในที่แห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น
   4.       เทน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ โดยใช้กรวยเพื่อหลีกเลี่ยงการหก โดนเครื่องยนต์      5.       จากน้ำหมุนเกลียวปิดฝาถังน้ำมันให้แน่น

**หมายเหตุ**

          การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก อาจมีควันขาวบ้าง เนื่องจากเครื่องยนต์จะเผาไหม้น้ำมันที่เคลือบป้องกันด้านในของเครื่องยนต์
 ถือว่าเป็นอาการที่ปกติ หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ควันขาวดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไป       

                   

OPERATION
การใช้งานปุ่มปั้มน้ำมัน เข้าคาบูเรเตอร์
( Primer Buton ) 
 

    รถตัดหญ้าคันนี้ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ ชุดตัดเป็นสายเอ็น หรือ ใบมีดตัดหญ้า สามารถที่จะทำให้เศษหินหรือวัสดุชิ้นเล็กกระเด็นได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้สวมแว่นตา และ เสื้อแขนยาว รองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษหินและวัสดุกระเด็นได้ 

การใช้งานปุ่มปั้มน้ำมันเข้าคาบูเรเตอร์
( PRIMER BUTTON )

 

                     รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน      

     วิธีการคือ กดปุ่มปั้มน้ำมัน จำนวน 3 ครั้ง ( โดยกดและปล่อย นับ 1 ครั้ง ) เพื่อปั้มน้ำมันเข้าสู่คาบูเรเตอร์ของเครื่องยนต์
โดยระยะห่างของการกดต่อครั้ง ประมาณ 2 วินาที

                  **หมายเหตุ**  
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายของลูกยางปั้มน้ำมัน ควรกดด้วยน้ำหนักแรงที่ไม่มากจนเกินไป ( เป็นการถนอมอายุการใช้งานของลูกยาง ) 
สาธิตการล้างคาบูเรเตอร์ เครื่องยนต์ KACHI  

                       

  OPERATION  

การใช้งานชุดคันเร่งเครื่องยนต์ ( THROTTLE CONTROL ) 

1.       ในขณะใช้งานปกติ การดันคันเร่งเครื่องยนต์ไปอยู่ในตำแหน่ง  เร็วสุด ( FAST ) คือตำแหน่งที่ทำให้หัวชุดตัดหญ้าหมุนในความเร็วที่สูงที่สุด

2.       ดึงคันเร่งกลับหลังเพื่อลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ( SLOW )ดันคันเร่งเดินหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์  ( FAST )

3.       หากต้องการหยุดเครื่องยนต์ให้ดึงเร่ง กลับหลังมายังตำแหน่ง ( STOP )

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

  

 วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ และใช้งานรถตัดหญ้า
OPERATION  START  ENGINE   AND   TRIMMER 

    ห้ามปล่อยเครื่องตัดหญ้าไว้ในขณะเครื่องยนต์ติดอยู่ ให้รอจนกว่าชุดตัดจะหยุดหมุนก่อน

-            ตรวจสอบให้เครื่องยนต์อยู่ในระดับที่พื้นเรียบ ก่อนสตาร์ท

-            การสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก อาจมีควันขาวบ้าง เนื่องจากเครื่องยนต์จะเผาไหม้น้ำมันที่เคลือบป้องกันด้านในของเครื่องยนต์ 

         ถือว่าเป็นอาการที่ปกติ หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ควันขาวดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไป 

-            รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน นี้ ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ชุดหัวตัด จะยังไม่หมุน  

           โดยจะหมุนเฉพาะเพลาเครื่องยนต์เท่านั้น 

1.       ก่อนทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ทำความสะอาดฝุ่น หรือเศษหินเล็ก ๆ ด้วยผ้า บริเวณตัวรถตัดหญ้า 
  และตัวเครื่องยนต์ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่อยยนต์น็อคได้   ( OVERHEAT )

2.       ขณะเครื่องยนต์เย็นให้กดปุ่มปั้ม น้ำมันเข้า คาบูเรเตอร์ โดยกด และ ปล่อย จำนวน 3 ครั้ง 

  **หมายเหตุ**  ปุ่มปั้มน้ำมันเข้า คาบูเรเตอร์นี้  ใช้เฉพาะเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะที่เย็นเท่านั้น  

   หากเครื่องยนต์ร้อนและติดแล้ว หรือ เครื่องยนต์ที่เพิ่งจะดับเครื่องยนต์ ไม่ควรกดปุ่มเพื่อปั้มน้ำมันอีก 

   เนื่องจากอาจทำให้น้ำมันท่วม และสตาร์ทติดยากได้

3.       ดันคันเร่งรอบเครื่องยนต์ ( Throttle Control Lever ) ไปจนถึง ตำแหน่งเร็วสุด ( FAST )

4.       ดึงเชือกสตาร์ทเบา ๆ จนถึงจุดที่มีแรงต้าน จากนั้นให้ดึงเชือกสตาร์ทต่อแรง ๆ จนเครื่องยนต์ติด 

        จึงปล่อยเชือกสตาร์ทกลับคืน เบา ๆ

5.       ในขณะเครื่องเย็น หากดึงสตาร์ทครั้งแรกไม่ติด ให้กดปั้มน้ำมันเพิ่ม อีก 2 ครั้งแล้วจึงดึงเชือกสตาร์ท อีกครั้ง

6.       จากนั้นให้ ลดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ลงเพื่ออยู่ในรอบเดินเบา พร้อมใช้งาน

           

  OPERATION
การปรับระดับ สูง – ต่ำ ในการตัดหญ้า
( OPERATION HIGH ADJUSTMENT   )
 

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  

     **  เพื่อความปลอดภัย

ก่อนทำการปรับระดับความสูงในการตัด ต้องทำการดับเครื่องยนต์ก่อนทุกครั้ง **
และรอจนกว่าชิ้นส่วนที่กำลังหมุนหยุดสนิทเสียก่อน รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน นี้ สามารถปรับระดับความสูงในการตัดหญ้าได้
โดยความสูงต่ำที่สุดที่สามารถตัดได้ 38 mm. ความสูง สูงที่สุดที่สามารถตัดได้ ( โดยไม่ยกลอย ) 76 mm.  

      **  ระดับความสูงในการตัดหญ้าที่แนะนำ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 นิ้ว ( 51 mm. ) **

         1.       ใช้ตัวขันน็อตตัวหนอน  ( T – Handle Wrench )  ที่แถมให้ ขันคลายสกรูตัวหนอน 2 ตัว 

            ( ตามรูปที่ 10 ) โดยสกรูตัวหนอนจะมียึดชุดหัวตัดเพียง 2 ตัวเท่านั้น ) 

   2.       เลื่อนสไลด์ ชุดหัวตัด ( Trimmer Head ) ขึ้น – ลง ตามความสูงที่ต้องการ 

         3.       ขันน็อตตัวหนอน ทั้ง 2 ตัวกลับคืนให้แน่น ( หากหมุนน็อตตัวหนอนไม่แน่ อาจทำให้ น็อตตัวหนอนหลุดหายขณะตัดหญ้าได้ ) 

            

 OPERATION
การใช้งานชุดหัวตัดหญ้า ( HOW TO USE THE TRIMMER HEAD DRIVE LEVER ) 

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

      การเร่งความเร็วชุดหัวตัด

-            รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน นี้ ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ชุดหัวตัด จะยังไม่หมุน  โดยจะหมุนเฉพาะเพลาเครื่องยนต์เท่านั้น 

           หากต้องการให้ชุดหัวตัดหมุนให้ทำตามดังนี้

     1.       บีบคันบังคับ ( START LEVER ) ให้สุด ค้างไว้ หลังจากนั้น ดันคันโยกชุดขับคันเร่งความเร็วหัวตัด

              ( Trimmer Head Drive Lever ) ไปข้างหน้าให้สุด จนมีเสียงดังคลิ๊ก 

        ** ชุดหัวตัดจะเริ่มหมุนตั้งแต่ เริ่มดันคันเร่งความเร็วชุดหัวตัด โปรดระวัง อย่ายื่นมือ และ  

              เท้าเข้าไปในรัศมีใบมีด **

                        2.      หากต้องการหยุดชุดหัวตัด ให้ปล่อย คันบังคับ ( START LEVER )  คันโยกชุดขับคันเร่งความเร็วหัวตัด

                              ( Trimmer Head Drive Lever ) จะกระเด้งกลับหลังเอง และรอบของชุดหัวตัดจะค่อย ๆ หยุดหมุนเองโดยอัตโนมัติ                 

 

   MAINTENANCE
การดูแล และบำรุงรักษา 

     1.       การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
-            เอียงตัวรถตัดหญ้า ดังรูป

      รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน  

 -            ใช้กุญแจขัน คลายน็อตอุดช่องถ่ายน้ำมันเครื่องออก ( Oil Drain Plug ) เพื่อถ่ายน้ำมันเครื่อง   

2.       วิธีการติดตั้ง สายเอ็นตัดหญ้า ( ใส่ได้ง่ายดายตามรูปด้านล่างนี้ )

 

                          รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

    รูปสายเอ็นตัดหญ้า ที่แถมมาให้ 

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

 สามารถดูวิธีใส่สายเอ็นได้ จากคู่มือการใช้งาน และที่ตัวถังรถตัดหญ้า

 

     รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

        3.   วิธีการติดตั้งใบมีดตัดหญ้า
( ใส่ได้ง่ายดายตามรูปด้านล่างนี้ )
 

             3.1   ใช้กุญแจ เบอร์ 15 ขันน็อตล็อค ฝาครอบ โดยคลายน็อตหมุนออกทางด้านขวา  

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

  3.2   ใช้เครื่องมือพิเศษ  ชุดขันตัวหนอนคลายน็อต ตัวหนอนออก ทั้ง 2 ตัว
 ( เหมือนกับการปรับระดับความสูงของการตัดหญ้า  ) และรูดสไลด์ชุดหัวตัด ออกจากแกนเพลา

 

 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน 

3.3  ถอดเสร็จแล้วจะได้ ชุดหัวตัด และ จานรอง ตามรูป 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 3.3   เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ คือ

3.4.1  ใบมีด

3.4.2 ชุดน็อตยึดใบมีด จำนวน 4 ชุด 

 

                                    รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

       3.4   หงายชุดหัวตัดขึ้นตามรูป และ ใส่ใบมีด โดยใส่น็อตตัวผู้ พร้อมแหวน พร้อมทั้งยึดน็อตตัวเมีย ตามดังรูป

             ( เพื่อความง่ายในการประกอบสวมเข้ากับเพลาตัดหญ้า ควรขันน็อตตัวเมียไว้หลวม ๆ )   

 รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

หลังจากติดตั้งใบมีเข้ากับชุดหัวตัดเสร็จ จะได้ดังรูปด้านล่างนี้

 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน 

 

3.5 ประกอบชุดหัวตัดหญ้า เข้ากับแกนเพลา โดยใส่ให้ ลิ่มล็อค ในชุดหัวตัดหญ้าเข้ากับร่องลิ่มของแกนเพลา ดังรูป จากนั้น

 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

 

3.6 ประกอบหมุนน็อตชุดจานรองตัดหญ้า พร้อมทั้งเข้ากับแกนเพลา โดยทิศทางการหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกา 

 

  รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน

3.7 ขันยึดน็อตล็อคใบมีดให้แน่น พร้อมทั้งเลื่อน ชุดหัวตัดขึ้นลง เพื่อเลือกความสูงที่ต้องการตัดหญ้า จากนั้นจึงล็อค ตัวหนอน ทั้งสองตัวให้แน่น 

รถตัดหญ้า มินิ รุ่น ทู อิน วัน 

 

 

ท้ายสุดนี้ ขอย้ำ ของมีคมเคลื่อนที่ได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

 

 

** เนื่องจากการตัดหญ้าอาจจะมีเศษหินกระเด็นได้ เพื่อความปลอดภัย ควรสวมแว่นตา และรองเท้าบู๊ท สวนเสื้อแขนยาว ก่อนตัดหญ้าทุกครั้ง

 

เพราะหากกระเด็นโดนสิ่งของ สามารถซื้อหามาเปลี่ยนใหม่ได้ หากกระเด็นโดน ดวงตา หรือร่างกายของท่าน ไม่ว่าจะเป็นตัวคนตัดเองหรือผู้อื่น ( ผู้ชม ) 

คงไม่สามารถหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนใหม่ได้เหมือนเดิมครับ **   

 บทความที่เขียนขึ้นนี้ รวมทั้งรูปภาพประกอบ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท แอล เอส เอช เมทัลเวิร์ค จำกัด  

แต่เพียงผู้เดียวห้ามมิให้มีการ ทำซ้ำ เผยแพร่ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาติ 

หากกระทำการละเมิด ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด 

 dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่