ReadyPlanet.com
dot dot
รีวิวการเปลี่ยนชุดคันเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้ารุ่น มินิ 2 IN 1

สามารถรับชมรีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 ตามลิงค์ หัวข้อด้านล่างนี้
  
1.รีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 เบื้องต้น
  2.รีวิว "ท่าทางการยืนสตาร์ทเครื่องยนต์ รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 อย่างถูกต้อง
  3.รีวิวเทคนิคการเปลี่ยนโฟมมือจับด้ามรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน  
  4.รีวิวการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทู อิน วัน
           เครื่องยนต์ KACHI ด้วยตนเอง

  5.รีวิวิธีการเปลี่ยนใบมีดรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน 
  6.เทคนิคตรวจเช็คอาการเสีย ของเครื่องยนต์ 
           HONDA GXV160 และแก้ไขด้วยตนเอง 
  7.รีวิวการเปลี่ยนชุดคันเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้ารุ่น มินิ 2 IN 1 
  8.รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1
  9. รีวิวการเปลี่ยนสายพานรถตัดหญ้ารุ่นมินิ 2 IN 1 
10.รีวิวการถอดประกอบ ชุดคอรถตัดหญ้ามินิ 2 IN 1 
11.รีวิวสาธิตการเปลี่ยนและติดตั้งชุดตลับเร่งเครื่องยนต์ 
          
รถตัดหญ้า มินิ 2 IN 1 เครื่องยนต์ HONDA GXV160 
12.รีวิวสาธิตวิธีการเปลี่ยนเชือกสตาร์ทดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ 
          รถตัดหญ้า 4 จังหวะ ตรา KACHI

13.รีวิวการล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ KACHI จากสาเหตุนมหนูอุดตัน

 

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด 
รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1 

 

1. การเปลี่ยนชุดเร่งรอบหัวตัด ให้เริ่มจากการดึงก้านเหล็กเซฟตี้ออก โดยดึงออกจากทางฝั่งคันเร่งรอบเครื่องยนต์ก่อน หลังจากที่หลุดออกจากตัวตลับเร่งรอบเครื่องยนต์แล้วจึงดึงก้านเหล็กเซฟตี้อีกฝั่งหนึ่งที่ด้านคันเร่งรอบหัวตัดออก 
หมายเหตุ  ห้ามดึงก้านเหล็กเซฟตี้ทางฝั่งคันเร่งรอบหัวตัดออกก่อน เพราะอาจจะงัดทำให้สปริงและแกนพลาสติกล็อคด้านในหักได้


รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1  รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

 

2. หลังจากถอดก้านเซฟตี้ออกแล้ว ให้ขันน็อตยึดตลับชุดเร่งรอบหัวตัดเพื่อแยก ตลับเร่งออกจากด้ามรถตัดหญ้า

 

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 
รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

3. เพื่อความง่ายและสะดวกในการดึงหัวสายเร่งหัวตัดออกจากตัวแผ่นเหล็กกระเดื่องมู่เลย์ ให้ถอดชุดบังโคลนพลาสติกบังหญ้าออก โดยขันน็อตเบอร์ 8 จำนวน 6 ตัว ดังรูป

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

หลังจากคลายน็อตแล้วถอดบังโคลนพลาสติกออก ดังรูป

 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
 

รูปภาพหลังจากถอดบังโคลนพลาสติกออก จะสามารถเห็นชุดกระเดื่องเร่งสายพาน ที่พ่วงต่อกับสายชุดเร่งหัวตัด ดังรูป

 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
รูปภาพ ส่วนขยายปลายสายของชุดเร่งรอบหัวตัด (ที่เป็นสปริง ) และตัวล็อคสายพลาสติก
รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1


 4. จากนั้นให้ใช้คีมบีบตัวล็อตพลาสติกและดึถอยหลังออกจากเหล็กล็อค ดังรูป

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1


หลังจากที่คลายตัวพลาสติกล็อคสายออกจากเหล็กแล้ว ให้ใช้ประแจแหวน 2 ตัว โดยตัวนึงยึดน็อตด้านล่าง อีกตัวยึดน็อตด้านบนตัวถัง คลายน็อตยึดกระเดื่องมู่เลย์ "แค่พอหลวมโดยไม่หลุดออกจากกัน" หากขันจนหลุดออกจากกันจะใส่ยาก ดังรูป


รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

คลายน็อตออกให้หลวมแค่พอดึงหลายของสปริงออกจากกระเดื่องเหล็กได้

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

 

5. ให้ดึงสายเร่งรอบหัวตัดออก จนสปริงหลุดออกจากตัวถัง เป็นอันเสร็จขึ้นตอน ส่วนการประกอบตลับเร่งหัวตัดอันใหม่เข้ากับตัวรถให้ใส่ย้อนกลับตามหัวข้อด้านบนครับ

รีวิววิธีการเปลี่ยนและติดตั้งชุดเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 

 

ขอบคุณมากครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ธนเชฐ  ภัทรสุมันต์  ( บจ. แอล เอส เอช เมทัลเวิร์ค )

โทร     02-4521515 แฟกซ์ 02-8962559 มือถือ 081-8377574

website :  www.thailandmower.com

email    :  tanached@hotmail.com dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่