ReadyPlanet.com
dot dot
รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1

สามารถรับชมรีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 ตามลิงค์ หัวข้อด้านล่างนี้
  
1.รีวิวการใช้งาน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 เบื้องต้น
  2.รีวิว "ท่าทางการยืนสตาร์ทเครื่องยนต์ รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1 อย่างถูกต้อง
  3.รีวิวเทคนิคการเปลี่ยนโฟมมือจับด้ามรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน  
  4.รีวิวการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทู อิน วัน
           เครื่องยนต์ KACHI ด้วยตนเอง

  5.รีวิวิธีการเปลี่ยนใบมีดรถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทู อิน วัน 
  6.เทคนิคตรวจเช็คอาการเสีย ของเครื่องยนต์ 
           HONDA GXV160 และแก้ไขด้วยตนเอง 
  7.รีวิวการเปลี่ยนชุดคันเร่งรอบหัวตัด รถตัดหญ้ารุ่น มินิ 2 IN 1 
  8.รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1
  9. รีวิวการเปลี่ยนสายพานรถตัดหญ้ารุ่นมินิ 2 IN 1 
10.รีวิวการถอดประกอบ ชุดคอรถตัดหญ้ามินิ 2 IN 1 
11.รีวิวสาธิตการเปลี่ยนและติดตั้งชุดตลับเร่งเครื่องยนต์ 
          
รถตัดหญ้า มินิ 2 IN 1 เครื่องยนต์ HONDA GXV160 
12.รีวิวสาธิตวิธีการเปลี่ยนเชือกสตาร์ทดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ 
          รถตัดหญ้า 4 จังหวะ ตรา KACHI

13.รีวิวการล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ KACHI จากสาเหตุนมหนูอุดตัน

 

รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1 

คลิปสาธิตการถอดแยกชิ้นส่วนตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1 สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

 

การถอดประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1 สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

หลังจากที่ถอดแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ จะได้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกมาตามรูป ดังนี้ 

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน

หมายเลข 1 คันโยกเร่งรอบหัวตัด 

หมายเลข 2 สปริงคันโยกเร่งรอบหัวตัด 

หมายเลข 3 กรอบนอกชุดตลับคันเร่งรอบหัวตัด 

หมายเลข 4 ตัวพลาสติกล็อคเร่งรอบหัวตัด

หมายเลข 5 สปริงตัวพลาสติกล็อคเร่งรอบหัวตัด

หมายเลข 6 สายคันเร่งหัวทางฝั่ง ที่ใส่เข้ากับคันโยกเร่งรอบหัวตัด

หมายเลข 7 สายคันเร่งหัวทางฝั่ง ที่ใส่เข้าชุดกระเดื่องใต้ท้องรถ

 

 คลิปสาธิตการประกอบชิ้นส่วนตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1  

 

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. ใส่สปริงคันโยกเร่งรอบหัวตัด เข้ากับตัวคันโยกเร่งรอบหัวตัด โดยให้ขาสปริงที่ยื่นมาล็อคเข้ากับแกนพลาสติกและทิงทางของสปริงให้เป็นไป ตามรูป

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน 

2. วางกรอบนอกของตลับชุดเร่ง จากนั้นให้นำคันโยกเร่งรอบหัวตัด ที่ประกอบสปริงเข้ากับตัวคันโยกเร่งรอบหัวตัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ขาด้านหนึ่งของสปริงเข้าล็อคกับแกนพลาสติก ที่กรอบ ตามรูป

รีวิวการประกอบตลับชุดเร่งหัวตัด รถตัดหญ้า รุ่นมินิ 2 IN 1 

ลูกศรสีชมพูแสดงถึงตำแหน่งที่ต้องนำสปริงเข้าไปใส่เพื่อล็อค

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน

2. ใส่สปริงเข้ากับพลาสติกล็อค พยายามวางทิศทางของพลาสติกล็อคให้ตรงตามในรูปครับ หากใส่กลับด้านจะไม่สามารถทำงานได้ครับ

รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน

ใส่สปริงโดยให้ขาล็อคของสปริงเกี่ยวล็อคที่ร่องล็อคพลาสติกครับ

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน
 

หลังจากใส่สปริงแล้วจะต้องได้ตามรูปครับ
1. วางกรอบนอกของตลับชุดเร่ง ตามรูป1. วางกรอบนอกของตลับชุดเร่ง ตามรูป

 

3. จากนั้นใส่ชุดพลาสติกล็อคที่ได้ใส่สปริงไว้อย่างถูกต้องแล้วลงในรูของ กรอบนอกของตลับชุดเร่ง ตามรูป

รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน

หากใส่ตัวพลาสติกล็อคถูกต้องแล้วจะได้ตามรูป

1. วางกรอบนอกของตลับชุดเร่ง ตามรูป

4.จากนั้นให้ง้างสปริงตามทิศทางในรูป เพื่อให้ขาของสปริงเสียบลงไปในรูพลาสติกเพื่อล็อคสปริง

รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1

5. ใส่สายคันเร่งด้านปลายเข้ากับร่องของตัวคันโยก ตามรูป

รถตัดหญ้า รุ่น มินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน

6. จากนั้นให้ใส่พลาสติกปลอกรัดสายเข้ากับตัวของกรอบตลับเร่ง โดยที่ตัวกรอบตลับเร่งจะมีร่องที่ใช้ใส่พลาสติกสำหรับล็อคสายอยู่แล้ว  ตามลูกศรที่ชี้ไว้ในรูปครับ

รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่นมินิ ทูอินวัน

7. ให้นำกรอบตลับอีกด้านหนึ่งปิดประกอบเข้ากับด้านที่เราใส่คันโยกและชุดสายเรียบร้อยแล้ว โดยขณะที่ใส่ตัวล็อคพลาสติกในวงกลมจะถูกสปริงดันอยู่ทำให้ไม่ตรงกับรูของกรอบตลับอีกด้าน 

รถตัดหญ้า รุ่น มินิทูอินวัน 

ให้ใช้นิ้วมือดึงให้เข้าให้เข้ารูวงกลมของกรอบตลับอีกด้านหนึ่ง

รถตัดหญ้า รุ่น มินิทูอินวัน

จากนั้นใช้มือกดเพื่อให้ตลับเร่งล็อคเข้าหากัน

รถตัดหญ้า รุ่น มินิทูอินวัน รถตัดหญ้า รุ่น มินิทูอินวัน

รูปนี้แสดงให้เห็นถึงเขี้ยวล็อคที่ถูกติดตั้งอยู่ในกรอบพลาสติกทั้งสองด้าน

รถตัดหญ้า รุ่นมินิทูอินวัน

หากสนใจสินค้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

www.thailandmower.com

 dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่