ReadyPlanet.com
dot dot
ทริปท่องเที่ยวประเทศโซนยุโรป

ทริปท่องเที่ยวประเทศโซนยุโรป

     แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )

                ตอน   Europe Trip TRIP 2013 ( Netherland , France , Belgium )
                         ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม    
     

        การเดินทางไปยุโรปครั้งนี้จำเป็นต้องขอ วีซ่าโดยวีซ่าที่ขอสมัยนี้เค้าใช้วีซ่า แบบ Schengen ซึ่งขอครั้งเดียวสามารถเดินทางเข้าได้หลายประเทศ โดยหน้าตาของ Schengen Visa หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ หากท่านเดินทางกับทางบริษัท ทัวร์ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับโดยบริษัท ทัวร์จะดำเนินการเรื่องเอกสารและติดต่อกับทางสถานฑูตให้เอง ส่วนตัวท่านมีหน้าที่เตรียมเอกสารตามที่บริษัททัวร์ร้องขอครับ ส่วนผมเดินทางไปเองพร้อมครอบครัว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี สถานที่ที่เราจะไปพัก ( อย่างชัดเจน ) หากไปพักกับบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ยุโรป ท่านจะต้องให้เจ้าของบ้านทำเรื่องที่ หน่วยราชการของเค้า ( เปรียบเทียบก็เหมือนกันเขต ) ว่าจะทำหนังสือเชิญญาติมาพักอาศัยที่บ้าน เพื่อการท่องเที่ยว และเอาหนังสือนี้ส่งกลับมาประเทศไทย เพื่อให้เรานำไปประกอบการพิจารณาออก Visa ส่วนทริปในการขอ Visa Schengen ที่สำคัญเลยคือ 
     1.ท่านจะต้องมีเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ท้้งขาไป และขากลับ ยื่นพร้อมประกอบการพิจารณา Visa ( ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วจริง สามารถหาดูบริษัทที่สามารถทำการจองเพื่อไปขอวีซ่า ไม่เช่นนั้นหากท่านซื้อตั๋วจริง หากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะเสียเงินค่าตั๋วฟรีครับ )
     2.การเดินทางเข้าประเทศยุโรป ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง ดั้งนั้น สถานฑูต แต่ละประเทศจะกำหนดให้ท่านต้องทำประกันภัยการเดินทางเป็นรายบุคคล ( รายละเอียดต้องศึกษาจากสถานฑูตแต่ละประเทศว่าเค้าต้องให้ท่านทำประกันภัย ให้มีทุนประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ ) ซึ่งเหตุผลคือค่ารักษาพยาบาลในประเทศโซนยุโรปนี้มีราคาค่อนข้างแพง ทางสถานฑูตแต่ละประเทศเลยป้องกันภาระที่จะต้องมาดูแล หากไม่ได้ซื้อประกันภัยมาครับ ( หากไม่ซื้อประกันภัยการเดินทาง ไม่สามารถขอวีซ่าได้ครับ เป็นกฏ )

     3.เงินที่เราจะต้องเตรียมเพื่อการใช้จ่ายแต่ละวัน ทางสถานฑูตเค้าจะระบุไว้เลยใน ใบคำขอ Visa ว่าท่านจะต้องมีเงินสดเพื่อการดำรงชีพแต่ละวันเท่าไหร่ ต่อคน  ซึ่งเราสามารถใช้บัตรเครดิตทดแทนได้ ( มีกฏนี้ขึ้นมา เนื่องจากมีพวกหลบนี้เข้าเมืองเพื่อทำงานครับ บางครั้งทางเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ขาเข้า สามารถเรียกตรวจได้ ) 

กลุ่มประเทศที่ท่านสามารถเดินทางเข้าได้โดยใช้ Schengen Visa ตามนี้ครับ 
ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ
     สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 22 ประเทศ ดังนี้ (ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกสสโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน )ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ใน 6 ประเทศดังนี้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย ยังมิได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น  

** สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้น **

shengen visa

เริ่มต้นการเดินทางไปยุโรปกันเลยครับ แน่นอนต้องไปขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 

Europe Trip Netherland Europe Trip Netherland 

Europe Trip Netherland Europe Trip Netherland

Signature ของ ประเทศครับ สะพานยกเปิดได้เพื่อให้เรือผ่าน

Europe Trip Netherland Europe Trip Netherland

 

Signature ของ Rotterdam Park

Europe Trip Netherland Europe Trip Netherland

ฉลองวันเกิดลูกสาวสุดที่รัก น้องเมนี่ที่ยุโรปครับ

Europe Trip Netherland02 

 

 ทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยตนเอง ทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยตนเอง

ตะลุยสวนดอกไม้ Keukenhof  Netherland

ทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยตนเอง ทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยตนเอง ทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยตนเอง 

 


    แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )
               ตอน   Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany )                         

 

 

ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

 

 

 

      ทริปนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วย ความต้องการซึ่งอยากจะสัมผัส บรรยากาศ " ช่วงเทศกาลคริสมาสต์ของชาวยุโรป " ว่าเค้าเป็นกันอย่างไร ไอ้บรรยากาศ...ที่ว่าเงียบเหงา อึมครึม เป็นอย่างไร ประกอบกับ อากาศที่หนาวและหิมะตก อากาศติดลบนั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นเองคือที่มาของทริปนี้ ซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับเราและเปลี่ยนมุมมองและเติมเต็มความฝันในการท่องเที่ยวในช่วงเดือนที่แตกต่างกันออกไป  
     สำหรับคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปช่วงคริสมาสต์นี้ แนะนำให้รีบจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อย 4-5 เดือนครับ เหตุผลหรือครับ...เนื่องจากช่วงนี้เป็น ช่วง High Season ราคาตั๋วเครื่องบินจะแพงม๊ากกกกก เพราะเป็นช่วงที่ โรงเรียนทางยุโรปหยุดเรียน ( ฝรั่งเค้าเรียกว่า School Holiday ) โดยจะหยุดเรียนประมาณ 2 อาทิตย์กว่า  ดังนั้นชาวยุโรปจึงพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว ( บางคนหนีหนาวมาแถบเอเซียของเรา ) และอีกเหตุผลชาวยุโรปที่ทำงานต่างประเทศ ก็เดินทางกลับบ้านเพื่อไปฉลองเทศกาลคริสมาสต์กับครอบครัวกันซะส่วนใหญ่ ( เหมือนเทศกาลสงกราน์ตบ้านเรา หรือ ตรุษจีนบ้านเรา )  
     ส่วนการเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป ก็ยังคงมีกระบวนการเหมือนเดิม คือ หนังสือเดินทางจากประเทศไทย ยังคงจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศในโซนยุโรป โดยการขอวีซ่าจะเป็นแบบวีซ่าแชงเก้น ( Schengen Visa ) 

 

 

กลุ่มประเทศที่ท่านสามารถเดินทางเข้าได้โดยใช้ Schengen Visa ตามนี้ครับ 

 

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ  
     สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 22 ประเทศ ดังนี้ ( ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกสสโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน ) **การเดินทางเข้าประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ไม่ต้องขอวีซ่าต่างหาก สามารถใช้วีซ่าแชงเก้นได้เลยครับ**
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ใน 6 ประเทศดังนี้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย ยังมิได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น
** สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้น **


การเดินทางในครั้งนี้ เราได้เดินทางไปกับสายการบิน KLM ( Royal Dutch ) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

     เริ่มต้นการเดินทาง ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ( Suvarnabhumi ) เที่ยวบิน KL876 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.25 น. กำหนดการเดินทางถึง สนามบิน Schiphole เมือง Amsterdam ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เวลา 18.15 น. โดยเวลาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงครับ   

**การเดินทางครั้งนี้ จริงๆ แล้วมีสายการบินที่ผมตั้งใจจะเลือก อยู่ 3 สายการบิน ผมจะแนะนำเทคนิคการเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินให้ได้ ประโยชน์ทั้ง ราคา และเวลาดังนี้ครับ **
1.สายการบิน China Airline ของไต้หวัน  ( ราคาถูกที่สุดครับ 26,500 -28,000 บาท )
2.สายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์  ( ราคาตอนผมซื้อ ประมาณ 30,450 บาท ในช่วง High ) 
3.สายการบิน EVA Air ของไต้หวัน ( ไม่มีโปรโมรชั่นราคาประมาณ 33,000 -34,000 บาท ช่วง High )
เทคนิคการเลือกเครื่องบินผม คือดูแบบของเครื่องบินที่แต่ละสายการบินใช้บินก่อนครับ โดยในการเดินทางครั้งนี้ สายการบิน China และ Eva Air ใช้เครื่องบินโดยสารขนาดกลาง 
โบอิ้ง 777-300ER 
ส่วนสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ ใช้เครื่องบินประเภท โบอิ้ง 747-400 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าครับ ( เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่า จะใช้เวลาเดินทางเร็วกว่า และมีความนุ่มนวลในการบิน และไม่โครงมากเวลาเครื่องตกหลุมอากาศครับ ) ผมดูเวลาเดินทางของสายการบิน China และ Eva Air ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น 13.5 ชั่วโมงครับ หากเดินทางโดยสายการบิน KLM เครื่อง 747-400 ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง 15 นาที ครับ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเร็วกว่า ประมาณ 1 ชััวโมงกว่าครับ
     ก่อนที่จะมีเหตุสะเทือนขวัญ ที่ยูเครนยิงเครื่องบินของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ตก หลังจากที่บินขึ้นจากสนามบิน Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ประมาณราว 1 ชั่วโมง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินกันยกใหญ่ครับ ธรรมดาจะใช้เวลาบิน กรุงเทพ-อามสเตอร์ดัม ประมาณ 11 ชั่วโมงครึ่ง ตอนนนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องบินต้องบินอ้อมประเทศยูเครน ตัดขึ้นไปทางตอนใต้ของ Moscow ประเทศรัสเซียครับ ซึ่งจะทำให้เพิ่มเวลาในการบินขึ้นอีก 1 ชั่วโมงครับ ** ดังนั้นด้วยเวลาที่บินน้อยกว่า และ เครื่องบินที่ใหญ่กว่าไม่มีเหตุผลอันใดที่จะทำให้ผมไม่เลือกสายการบิน KLM นี้ครับ **

 

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany )เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany )เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany )เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  

ช่วงเวลาที่เราเช็คอิน คนเยอะมาก โชคดีที่เราเดินทางพร้อมเด็กทำให้ได้เช็คอินในช่องทางพิเศษ SKY PRIORITY ครับ แถมยังโชคดีซ้ำสองครับ เจ้าหน้าที่ตรวจพาสปอร์ตก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเห็นเรามีเด็กและรถเข็น เลยให้เราเข้าตรวจความปลอดภัย ในช่องเดียวกับ กัปตันและลูกเรือครับ ( สบายมากเลยครับ เร็วด้วย )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

เที่ยวบินให้ขึ้นเครื่อง ณ.ประตูทางออกหมายเลข E8 ( GATE E8 ) เที่ยวบินวันนี้ค่อนข้างเต็มครับ แต่โชคดีที่เราจองที่นั่งไว้แล้วครับ หลังจากที่เครื่อง PUSH BACK พร้อมออกเดินทางจะเห็นเจ้า Emirate จอดรอรับผู้โดยสารอยู่ด้านข้างครับ

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

ยอมรับเลยครับว่าสายการบิน KLM ให้ความสนใจกับเด็กมากครับ บริการประทับใจ แอร์ต่างชาติก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง เอาของเล่นเด็กมาให้เต็มเลยครับ ( โดยไม่ต้องขอ ) ที่เคยเจอสายการบินอื่นบางครั้งต้องขอถึงได้ครับ 

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

 แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

     คลิปนี้เป็นคลิปที่ มีมุมมองจาก หน้าต่างเครื่องบิน ฝั่งด้านขวา ของเครื่องบิน Boeing แบบ 747 - 400 ของสายการบิน KLM ไฟลท์ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ) ไปสู่ กรุงอามสเตอดาม (สนามบินสคิปโพล ) ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในคลิปเครื่องบินของเราได้รับรอนุญาติให้ TAXI ไปตามทางวิ่ง โดยวันที่เดินทางการจราจรทางอากาศ ณ.วันเดินทางที่ค่อนข้างเยอะ สังเกตุจากเครื่องบินที่ต่อแถวรอบินขึ้นอยู่หลายลำ และวันนี้เราได้รับอนุญาติให้บินขึ้นจาก RUNWAY 01L ของสนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นเป็นการถ่ายถอดบรรยากาศตอนเครื่องบิน Take Off จาก สนามบินสุวรรณภูมิ RUNWAY 01L ซึ่งวันที่เดินทางลองสังเกตุดูจากคลิปครับ เครื่องบินใช้ทางวิ่งบน รันเวย์ จนเกือบสุด รันเวย์ สังเกตุง่าย ๆ ดูจากตอนเครื่องบิน Rotate หัวขึ้นเรามองออกนอกหน้าต่างจะเห็นว่ามาถึงบริเวณ คาร์โก้ (คลังสินค้า) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับ  พอเครื่องไต่ระดับเราจะได้เห็นถึงทัศนียภาพ โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ยาวไปจนกระทั่งถึงแถว ลำลูกกาและรังสิต-ปทุมธานี 

 

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี   แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

หลังจากที่ กัปตันปลดสัญญาณรัดเข็มขัด ทางลูกเรือก็เริ่มเสริฟอาหารและเครื่องดื่มครับ

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  เมือง Utrecht ( ยูเทรกต์ )  
 

อันนี้เป็นความเอาใจใส่ครับ ดูแก้วใส่น้ำของ KLM กิ๊ปเก๋มากเลยครับ เป็นสัญลักษณ์ รถจักรยาน รองเท้าไม้ และ ดอกทิวลิปครับ ( ปลื้มมาก อันนี้ผมไม่ได้รับค่าโฆษณากับเค้านะครับเพียงแต่เค้าใส่ใจรายละเอียดจริง ๆ มีต่อครับ )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

อันนี้เป็นอาหารเด็กครับ ที่ผมบอกว่าเค้าเอาใจตรงไหนรู้ไหมครับ คือตอน Booking ทางเราไม่ได้เลือกอาหารพิเศษไว้ครับ แต่ตอนเช็คอินเค้าเห็นผู้โดยสารร่วมเดินทางเป็นเด็ก เค้าเลยเลือกอาหารให้เป็นอาหารเด็กเลยครับ โดยที่เราไม่ได้ร้องขอ แถมอาหารยังได้รับการเสริฟก่อนใครเลยครับ ทางแอร์เค้าเดินมาแจกให้เด็กก่อนเลยครับ ( ประทับใจมาก ) อาหารก็มาจากครัวการบินไทยครับ ( สังเกตุจาก สติ๊กเกอร์เป็นของครัวการบินไทยครับ ) เป็น มักโรนีอบแฮมชีส เสริฟพร้อมน้ำส้ม และ ขนมปังnbsp;ส่วนของหวานเป็น ผลไม้ คุ๊กกี้ พร้อมในกล่องสีดำ เป็นชีส และช็อคโกแลตครับ


แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

ส่วนของผมเลือกเป็น ผัดไท ดีกว่าครับ ลองสังเกตถดูที่ถุงใส่ช้อน ส้อม จะเป็นลายกังหัน ซึ่งเป็นภาพเขียนมีชื่อของ ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ครับ สวยมาก กินไปด้วยดูถุงไปด้วยเพลินเลย

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

หลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ดูหนังและเล่นเกมส์ครับ ภาพกลางเครื่องบินผ่านคาบสมุทรอินเดีย ส่วนภาพขวาเป็นทะเลทราบครับ ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะของตะวันออกกลางครับ

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

อากาศเริ่มเย็นตัวลง เพราะเริ่มสังเกตุเห็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะด้านนอกกระจกเครื่องบิน ( ดูกันเพลินไปเลย )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

หลังจากที่เราเดินทางมาเป็นเวลานาน ก็ถึงแล้วครับ สนามบิน Schiphole เมือง AMSTERDAM ขณะนี้เวลาประมาณ 1 ทุ่มเศษ อุณหภูมิ 2 องศาครับ มีฝนตกเล็กน้อย ( หนาวได้ใจครับ )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี   แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

พาไปชมบรรยากาศ หนาว ๆ ยามบ่ายของเมือง Utrecht (ยูเทรกต์ )ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ ยูเทรกต์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเนเธอร์แลนด์

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

วันนี้เราได้มีโอกาสเดิน ชอปปิ้งเสื้อหนาว ถุงมือ ลดราคาของเด็กน้อยและของผู้ใหญ่ไว้เสริมทัพสู้ความหนาว ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ครับ

 

 แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

     จัดเสื้อหนาวเด็กมาครับ สีชมพู ลดราคา 10 Euro ค่าเงินประมาณ 40 บาท ( รวมเป็นเงินประมาณ 400 กว่าบาท ) แต่ที่สำคัญใช้งานได้จริงครับ แนะนำสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวยุโรปว่าพวกเสื้อหนาวไม่ต้องซื้อเตรียมตัวจากเมืองไทยนะครับ เพราะของที่ซื้อจากเมืองไทยใช้งานไม่ได้จริงหรอกครับเพราะอากาศเค้าหนาวจริงๆ ซื้อที่นี่ดีกว่า ถูกกว่า และใช้ได้จริงครับ ไม่ต้องเสียเวลาแบกจากเมืองไทยครับ เพราะสินค้าที่นี่ทางรัฐบาลเค้าค่อนข้างคอนโทรลเรื่องคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในประเทศเค้าครับ ดูแลดีจริงๆ

 

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  

ย่านศูยน์การค้า Shopping Center ใจกลางเมือง ( พากันเดินชอปปิ้ง ตอนอากาศ 3 องศา ฟิ้น ฟิน ... )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

บรรยากาศ ชิว ๆ เหงา ๆ ของแหล่งช็อบปิ้งใจกลางเมืองครับ ( ผิดกับย่านช็อปปิ้งเมืองไทยเยอะเลยเนอะ )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  
แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

ช่วงเวลาที่เราเดินทางไปนั้น เป็นช่วงหน้าหนาว ร้านค้าริมน้ำจะปิดหมดครับ ไฮไลท์ของที่นี่ช่วงหน้าร้อนจะมีร้านค้า ให้ช็อปปิ้งริมน้ำครับ

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

ปิดท้ายของการเดินทางเมืองแรกของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยภาพ SUNSET ของเมือง Utrecht (ยูเทรกต์ )

แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี  แนะนำท่องเที่ยวด้วยภาพ .. เดินทางด้วยตนเอง ( TRAVEL BY PHOTO )  ตอน  Europe Trip TRIP New Year 2015 ( Netherland , Switzerland , Germany ) ท่องเที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง กับประเทศ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี

 


 Happy Wedding Aniversary 2 Year at  Rotterdam , Natherland
           งานครบรอบแต่งงานพี่ชาย ที่ยุโรป ประเทศ เนเธอร์แลนด์ครับ พอดีได้มีโอกาสเป็นช่างภาพ 

งานแต่งพี่เบิร์ด at Europe งานแต่งพี่เบิร์ด at Europe งานแต่งพี่เบิร์ด at Europe

 

งานแต่งพี่เบิร์ด at Europe

 

 งานแต่งพี่เบิร์ด at Europedot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่