ReadyPlanet.com
dot dot
การออกแบบประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งาน

1.วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง

          สามารถเข้าลิงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง ได้ที่ http://www.thailandmower.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539719863
2.การออกแบบประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งาน

ประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งาน

 

การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง

     สกรูลำเลียงเป็น เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีประโยชน์สำหรับใช้ในการลำเลียง และขนถ่ายวัสดุต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่า จะเป็นแนว นอน แนวดิ่ง หรือแม้กระทั่งแนวเอียง ซึ่งโดยมากวัสดุจะสามารถใช้สกรูลำเลียงได้นั้น มักจะเป็นวัสดุที่เป็นประมาณมวล ( Bulk Materials ) ซึ่งการออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและการประเภทงานที่จะนำไปใช้งาน ประกอบกับวัสดุที่จะลำเลียงว่าเป็นวัสดุประเภทใด มีขนาดเล็กใหญ่ หรือ เป็นของแข็งหรือของเหลว ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลต่อการออกแบบด้วย

สกรูลำเลียงจะมี อุปกรณ์หลัก ๆ ที่จะประกอบกันเป็นสกรูลำเลียงดังนี้

1. ใบสกรูลำเลียง แบ่งออกเป็น
    ใบสกรูแบบต่อ ( หรือเป็นใบ ๆ ) จะมีลักษณะเป็นใบ ๆ ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำไปเชื่อมต่อกันเองตามความยาวที่ต้องการ

     การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง  การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง
 

    ใบสกรูแบบชนิดรีดยาวไม่มีรอยต่อ จะมีลักษณะเป็นเกลียวสกรูรีดยาวเป็นเส้น ปราศจากรอยต่อ ซึ่งซึ่งเป็นการย่นระยะเวลาการทำงาน และง่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษา

      การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง  การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง  การออกแบบสกรูลำเลียง ใบสกรูลำเลียง การสร้างสกรูลำเลียง

2. รางสกรูลำเลียง หรือท่อสกรูลำเลียง  แบ่งออกเป็น
    รางสกรูลำเลียงแบบตัวยู ซึ่งส่วนมากจะเน้นไปที่การลำเลียงวัสดุในแนวนอน ขนานราบไปกับพื้น หรือมีความลาดเอียงของตัวสกรูลำเลียงไม่มาก ไม่น่าเกิน 5-10 องศา
                                            สาเหตุที่เราไม่นิยมนำไปลำเลียงวัสดุในแนวเอียงมาก ๆ เนื่องจากว่า วัสดุที่ลำเลียงในแนวเอียง จะสามารถไหลย้อนกลับตามแรงโน้มถ่วงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
 

การออกแบบประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งานการออกแบบประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งาน
 

 รางสกรูลำเลียงแบบท่อกลม ซึ่งส่วนมากจะเน้นไปที่การลำเลียงวัสดุ ที่มีความลาดเอียงของตัวสกรูลำเลียงเกินกว่า 5-10 องศา ( หากเราออกแบบงานลำเลียงที่มีองศา โดยใช้ท่อสกรูชนิด เป็นรางตัวยู จะส่งผลให้ วัสดุภายในท่อสกรู จะไหลย้อนกลับตามแรงโน้มถ่วง ทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานของสกรูอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงควรเลือกออกแบบเสื้อของใบสกรู
ให้ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน )

 ประเภทของสกรูลำเลียง และรูปแบบของการใช้งาน

 

3. ชุดขับสกรูลำเลียง เช่น มอเตอร์เกียร์ หรือชุดส่งกำลัง
    โดยปกติวิธีการส่งกำลังของสกรูลำเลียงจะเริ่มต้นจาก ชุดอุปกรณ์ช่วยลดแรง ( เกียร์ทดรอบ ) และอุปกรณ์ต้นกำลัง ( มอเตอร์ไฟฟ้า ) ซึ่งรวมแล้วจะเรียกว่า
มอเตอร์เกียร์  ซึ่งประเภทของมอเตอร์เกียร์แบ่งออกได้ตามรูปร่างลักษณะดังนี้

    1.Worm Gearmotors เป็นมอเตอร์เกียร์ที่มีลักษณะการออกแบบในการใช้งานจริง ซึ่งเป็นงานที่มีภาระโหลดไม่หนักมาก เนื่องจากรูปแบบการออกแบบทางโครงสร้างของมอเตอร์มีการสูญเสียแรงในช่วงของการส่งต่อกำลัง หักมุมด้วยเฟืองเกียร์ดอกจอกมุม 90 องศา ( ส่วนมากมอเตอร์แบบ worm จะได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีราคาถูกกว่าแบบอื่น )

 

มอเตอร์เกียร์

 

2.Helical Gearmotors เป็นมอเตอร์เกียร์ที่มีลักษณะการออกแบบที่ทำให้มีกำลัง แรง Torque  ที่สูง เหมาะกับการใช้งานหนักที่ต้องการกำลังในการขับสูง


 

 ้helical gearmoters

 

 

4. ตัวแขวน หรือ แฮงค์เกอร์ ( HANGER ) 

เนื่องจากสกรูลำเลียงส่วนมากที่เราสร้าง มักจะส่งกำลังผ่านแกนกลางซึ่งทำมาจากท่อเหล็ก หรือ เพลาตันซึ่งในการสร้างสกรูที่มีระยะความยาวมาก ๆ สิ่งที่เกิดตามาคือ การตกท้องช้างตามแรงโน้มถ่วง ซึ่งส่งผลทำให้ขณะชุดสกรูหมุนทำงานเกิดแรงเหวี่ยงที่หนีศูยน์ อาจจะส่งผลทำให้เกิดใบสกรูเหวี่ยงกับกับเสื้อของชุดสกรูได้ ดังนั้นเราจึงมีอุปกรณ์ตัวนึงที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการสร้างสกรูที่มีระยะทางในการส่งยาว ๆ เราเรียกอุปกรณ์นั้นว่า Hanger '' แฮงค์เกอร์ ''  โดยหลักในการใช้งานนั้นเราจะทำการติดตั้ง Hanger ซึ่งระยะติดตั้ง Hanger จะอยู่ที่ประมาณ 2.5-3.0 เมตร/ตัว ( จะช่วยลดอาการตกท้องช้างของเพลาหรือท่อ ได้เป็นอย่างมาก )

เราแบ่งประเภทของ Hanger ตามลักษณะของการออกแบบได้ 2 ชนิดคือ

        1. Hanger แบบที่ใช้งานกับสกรูลำเลียงชนิด ''ท่อกลม''
            
เป็น Hanger ที่ออกแบบตัวแขวนด้านบนให้มีลักษณะโค้งงอรับกับด้านในของท่อสกรู ( ลองดูจากรูป )

 

 แฮงค์เกอร์ hanger ตัวแขวนชุดสกรู้hanger แบบท่อกลม

Hanger แบบ Sprial  ชนิดใช้กับงานสกรูท่อกลม ( แต่เน้นแบบเป็นงานหนัก ) จุดที่แตกต่างจาก Hanger
ทั่วไปคือ ตรงจุดเชื่อมต่อจะกัดเป็นเฟืองตรงไว้ เพิ่มเพิ่มแรงบิดของชุดสกรู

้hanger spriral
 

        2. Hanger แบบที่ใช้งานกับสกรูลำเลียงชนิด ''รางตัวยู''
            
เป็น Hanger ที่ออกแบบตัวแขวนด้านบนให้มีลักษณะแบนเรียบเพื่อรับและยึดกับด้านบนของรางสกรูตัวยู ( ลองดูจากรูป )

 

 

hanger สำหรับรางตัวยู  ็Hanger แบบชนิดที่ใช้งานกับ สกรูชนิดรางตัวยู

 

 

รูปตัวอย่างการติดตั้งตัวแขวนสกรูลำเลียงชนิดรางตัวยู

ตัวอย่างการติดตั้งตัวแขวนสกรู

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดหมุนแกนกลางในของ Hanger มีดังนี้
1. ผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ

แกนกลาง Hanger แบบซุปเปอร์ลีน

 

2. ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นโลหะ เช่น ไม้ หรือ พลาสติก จำพวก ซูเปอร์ลีน , โพลียูรีเทน , เทปล่อน

 

แกนกลาง Hanger แบบซุปเปอร์ลีน แกนกลางตัวแขวนสกรู แกนกลาง Hanger แบบซุปเปอร์ลีน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รีวิวสาธิตการติดตั้งชุดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ รถตัดหญ้าสนาม HONDA GXV160
สาธิตวิธีการเปลี่ยนล้อรถตัดหญ้า 4 ล้อสนาม HONDA GXV160 รุ่นมีถุงเก็บหญ้า
dot
dot
วิธีประกอบชุดคอรถตัดหญ้า รุ่น มินิ 2 IN 1
dot
dot
สาธิตวิธีการประกอบคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่เข้ากับเครื่องยนต์ HONDA GP160
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการเลือกซื้อใบสกรูลำเลียง
dot
dot
การเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
www.thailandmower.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สวนมะนาวคุณวน
Copyright © www.thailandmower.com 2010 All Rights Reserved.

 LSH  METALWORK  CO., LTD.
Copyright © 2008 All Right Reserved.
31/13-14 M4 Soi Bangkadee 35 Rama 2 Road Saemaedam Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand.
 Tel : 02-452-1515 Fax : 02-896-2559  Email : tanached@hotmail.com 
 

 หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ถามมาตอบไป

วิธีสั่งซื้อสินค้า | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเราและแผนที่